Privacyverklaring & Cookiebeleid radvanfortuinshop.nl

 In deze privacyverklaring vindt u :

  • Onze bedrijfsgegevens 
  • Welke persoonsgegevens verzamelen wij 
  • Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens 
  • Recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens 
  • Beveiliging van uw persoonsgegevens 
  • Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

1) Onze bedrijfsgegevens

 Radvanfortuinshop.nl is een onderdeel van Mr. Diamond Productions

Mr. Diamond Productions
Julianalaan 118
6051 AW Maasbracht (NL) 
Tel: 0475 462133
Website: www.radvanfortuinshop.nl
Mail: info @mrdiamond.nl
Inschrijfnummer kvk: 13026703
BTW-nummer: NL807238156B01

2) Welke persoonsgegevens verzamelen wij?  

 Wij verzamelen de volgende gegevens
-naam & achternaam
-correspondentie / factuuradres
-telefoonnummer
-mailadres
-adres waar de levering van onze dienst plaatsvindt
-BTW-nummer (bij levering aan buitenlandse klanten)

 3) Voor welke doeleinden verzamelen we deze gegevens?

 De door ons verzamelde gegevens worden door ons gebruikt voor: 

-het versturen van een offerte
-het afsluiten van een overeenkomst
-het factureren van de door ons geleverde dienst
-het versturen van nieuwsbrieven (na uw aanmelding hiervoor)
-het op de hoogte houden van wijzigingen binnen ons aanbod / bedrijf
-het opnemen van contact

 4) Het recht op inzage, wijziging of verwijderen van uw persoonsgegevens.

 U heeft te allen tijde het recht om de door ons verzamelde gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
Indien u inzage in deze gegevens wenst, kunt u ons benaderen middels e-mail info@mrdiamond.nl en hiervoor een verzoek indien.
Wij zullen u dan z.s.m. doch uiterlijk binnen 3 weken een reactie hierop geven.

Zijn uw persoonsgegevens onvolledig, onjuist, doen ze niet ter zake voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of zijn ze op een andere wijze in strijd met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. 

Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Het verwijderen van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk wanneer deze niet meer relevant zijn. (m.a.w. wanneer u geen gebruik meer maakt van onze diensten

 Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer wij in strijd zouden zijn met de AVG.

5) Beveiliging van uw persoonsgegevens: 

Veiligheid van gegevens staat voorop zodat deze niet "op de straat komen te liggen" of onterecht gebruikt worden.
Wij beveiligen uw persoonsgevens door gebruik te maken van een beveiligde internetverbinding, het maken van back-ups, het gebruik van virusscanners, firewall en het versleutelen van gegevens d.m.v. wachtwoorden voor onze systemen. 

 6) Bewaartermijn van uw persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden waarop deze van toepassing zijn. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. 

Toestemming 

Door de informatie en de diensten op https://www.radvanfortuinshop.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. 

Cookies 

“Google Analytics" Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.